Welkom op de website van Huisartsen Klein Antwerpen

Beste patiënten,
 
1. Wij zijn telefonisch bereikbaar op vaste tijdstippen:
 
 
Dr. Lieve op 't Roodt ma 14:00-15:00
  di 13:00-14:00
  woe 14:00-15:00
  do 13:30-14:30
  vrij 11:00-12:00
     
Dr. Elisabeth Lecok ma 12:00-13:00
  di 16:00-17:00
  woe 16:00-17:00
  do 12:00-13:00
  vrij 16:00-17:00
     
Dr. Hanne Huybreghs ma 12:00-12:30
  di 08:00-08:30
  woe 08:00-08:30
  do 08:00-08:30
  vrij 08:00-08:30
 
 
 
2. Informatie over de vaccinatie kan u vinden op Vaccinatiecentrum COVID-19 – Vaccinatiecentrum COVID-19 (vaccovid.be) en Wanneer word ik gevaccineerd tegen corona? - Laat je vaccineren
 
3. Corona
 

We zouden u willen vragen enkele richtlijnen te volgen voor uw en onze veiligheid:

 • Neem telefonisch contact op met ons alvorens naar de raadpleging te komen indien:
  • U klachten ervaart die kunnen wijzen op een acute infectie (zoals koorts, keelpijn, hoest,    diarree, ...).
  • U recent in contact bent geweest met iemand met een Corona besmetting.
 •  Draag een mondneusmasker.
 • Ontsmet uw handen bij het binnenkomen en verlaten van de praktijk. Raak uw gezicht en mondmasker niet meer aan nadat u uw handen hebt ontsmet. Wij voorzien het nodige materiaal. Handschoenen zijn niet nodig.
 • Kom alleen naar de raadpleging. Eén begeleider is toegestaan bij kinderen of bij mensen die extra hulp nodig hebben.
 • Kom op het afgesproken uur.

Aanvullende informatie kan u vinden op https://www.info-coronavirus.be/ en via 03 376 95 95 .

U kan uw resultaat en quarantaine attest opvragen via https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/ .

Indien wij u een test voorschreven in het testcentrum kan u een afspraak boeken via deze link https://antwerpen.testcovid.be/#wie .

4. Helena.care
 
Helena is een patiëntenportaal waarmee we veilig en GDPR-conform kunnen communiceren met u.
U kan vanaf nu zelf Helena activeren via helena.care. Om in te loggen gebruikt u ITSME of EID.
Via Helena kunnen we u de volgende documenten bezorgen zonder dat u daarvoor moet langskomen:
 •  Bewijs van elektronische voorschriften
 •  Afwezigheidsattesten
 •  Laboresultaten

5. U kan de wachtpost contacteren op het nummer 03/281.88.92.

 
Wij danken u voor uw begrip en medewerking,
 
Dr. Lieve op ’t Roodt 
Dr. Elisabeth Lecok
Dr. Lisa Willekens
Dr. Hanne Huybreghs
 
 
 
Dear patients,
 
1. You can consult us by telephone at fixed times:
 
Dr. Lieve op 't Roodt Mon 14:00-15:00
  Tue 13:00-14:00
  Wed 14:00-15:00
  Thur 13:30-14:30
  Fri 11:00-12:00
     
Dr. Elisabeth Lecok Mon 12:00-13:00
  Tue 16:00-17:00
  Wed 16:00-17:00
  Thur 12:00-13:00
  Fri 16:00-17:00
     
Dr. Hanne Huybreghs Mon 12:00-12:30
  Tue 08:00-08:30
  Wed 08:00-08:30
  Thur 08:00-08:30
  Fri 08:00-08:30
  
2. You can find information about the vaccination on Vaccinatiecentrum COVID-19 – Vaccinatiecentrum COVID-19 (vaccovid.be) and Wanneer word ik gevaccineerd tegen corona? - Laat je vaccineren
 

3.  Corona

For you own and our safety, we would like to ask you to take account of the following guidelines:

 • contact us by telephone before coming to the consultation in case:
  • you are experiencing symptoms that might point to an acute infection (such as fever, sore throat, coughing, diarrhea, …)
  • you recently came into contact with someone who was infected with corona
 • wear a nose and mouth mask
 • disinfect your hands before entering and leaving our practice. Do not touch your face and mask after disinfecting your hands. We will provide the necessary materials. It is not necessary to wear gloves.
 • come to consultation alone. Children and people who need extra help can be accompanied by one person.
 • come at the exact time of your appointment

More information on https://www.info-coronavirus.be/ and 03 376 95 95 .

You can consult your result and quarantine certificate on https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/ .

If we prescribed you a test you can book an appointment via this website https://antwerpen.testcovid.be/en/#w .

 
We thank you for your understanding and cooperation,
 
Dr. Lieve op ’t Roodt 
Dr. Elisabeth Lecok
Dr. Lisa Willekens
Dr. Hanne Huybreghs
 

Afwezigheden

Dr. Hanne Huybreghs: /

Dr. Lisa Willekens: Moederschapsrust vanaf 08/02 - vervanging door dokter Lars Depypere

Dr. Elisabeth Lecok: 

Dr. Lieve op 't Roodt: 06/05/2021 en 10/05/2021 - 14/05/2021