Welkom op de website van Huisartsen Klein Antwerpen

Beste patiënten,
 
1. Corona
 

We zouden u willen vragen enkele richtlijnen te volgen voor uw en onze veiligheid:

 • Neem telefonisch contact op met ons alvorens naar de raadpleging te komen indien:
  • U klachten ervaart die kunnen wijzen op een acute infectie (zoals koorts, keelpijn, hoest,    diarree, ...).
  • U recent in contact bent geweest met iemand met een Corona besmetting.
 •  Draag een mondneusmasker.
 • Ontsmet uw handen bij het binnenkomen en verlaten van de praktijk. Raak uw gezicht en mondmasker niet meer aan nadat u uw handen hebt ontsmet. Wij voorzien het nodige materiaal. Handschoenen zijn niet nodig.
 • Kom alleen naar de raadpleging. Eén begeleider is toegestaan bij kinderen of bij mensen die extra hulp nodig hebben.
 • Kom op het afgesproken uur.

Aanvullende informatie kan u vinden op https://www.info-coronavirus.be/ en via 03 376 95 95 .

U kan uw resultaat en quarantaine attest opvragen via https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/ .

Indien wij u een test voorschreven in het testcentrum kan u een afspraak boeken via deze link https://antwerpen.testcovid.be/#wie .

2. Helena.care
 
Helena is een patiëntenportaal waarmee we veilig en GDPR-conform kunnen communiceren met u.
U kan vanaf nu zelf Helena activeren via helena.care. Om in te loggen gebruikt u ITSME of EID.
Via Helena kunnen we u de volgende documenten bezorgen zonder dat u daarvoor moet langskomen:
 •  Bewijs van elektronische voorschriften
 •  Afwezigheidsattesten
 •  Laboresultaten

3. U kan de wachtpost contacteren op het nummer 03/281.88.92.

 
Wij danken u voor uw begrip en medewerking,
 
Dr. Lieve op ’t Roodt 
Dr. Elisabeth Lecok
Dr. Lisa Willekens
Dr. Hannah Penders
 
 
 
Dear patients,
  

1.  Corona

For you own and our safety, we would like to ask you to take account of the following guidelines:

 • contact us by telephone before coming to the consultation in case:
  • you are experiencing symptoms that might point to an acute infection (such as fever, sore throat, coughing, diarrhea, …)
  • you recently came into contact with someone who was infected with corona
 • wear a nose and mouth mask
 • disinfect your hands before entering and leaving our practice. Do not touch your face and mask after disinfecting your hands. We will provide the necessary materials. It is not necessary to wear gloves.
 • come to consultation alone. Children and people who need extra help can be accompanied by one person.
 • come at the exact time of your appointment

More information on https://www.info-coronavirus.be/ and 03 376 95 95 .

You can consult your result and quarantine certificate on https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/ .

If we prescribed you a test you can book an appointment via this website https://antwerpen.testcovid.be/en/#w .

 
We thank you for your understanding and cooperation,
 
Dr. Lieve op ’t Roodt 
Dr. Elisabeth Lecok
Dr. Lisa Willekens
Dr. Hannah Penders
 

Afwezigheden

Dr Hannah Penders: /

Dr Lisa Willekens: /

Dr Elisabeth Lecok: /

Dr Lieve op 't Roodt: /