Info voor patiënten

Consultaties

Om lange wachttijden te vermijden zijn alle consultaties na afspraak. Alle dokters trachten zich aan dit afspraakuur te houden.

Enkel ingeschreven patiënten kunnen online een afspraak boeken. Indien u nog niet ingeschreven bent, vragen we u om telefonisch contact op te nemen zodat we kunnen nagaan of u als patiënt ingeschreven kan worden.

Indien u een afspraak wenst voor 2 personen, gelieve dan 2 afspraken te reserveren.

Probeer op tijd te komen, om de wachttijd voor de volgende patiënten niet nodeloos te verlengen.

Indien u niet op uw afspraak aanwezig kan zijn, gelieve dan telefonisch te annuleren ten laatste 1 uur vóór de geplande afspraak zodat we andere mensen verder kunnen helpen.

Voor het invullen van allerhande attesten maakt u best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig en inzage in het dossier.

Elke arts heeft inzage in uw medisch dossier. Indien er bij de arts van uw voorkeur geen afspraak meer vrij is, kan u altijd door een collega verder geholpen worden.

Cryotherapie is mogelijk na telefonisch overleg met uw arts.

Voor raadplegingen na 18u wordt een supplement van 4 euro aangerekend. Dit bedrag wordt u volledig terugbetaald door de mutualiteit.

Huisbezoeken

Huisbezoeken worden gereserveerd voor die patiënten die om gezondheidsredenen niet zelf naar de praktijk kunnen komen.

Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden, liefst vóór 10 uur.

Voor huisbezoeken kan er geen exact tijdstip afgesproken worden.

Telefonische inlichtingen

Voor het opvragen van laboresultaten of voor andere inlichtingen belt u best met de arts die dit onderzoek verricht heeft. Elke arts is dagelijks te bereiken tijdens de uren dat zij afspraken doet.

Wachtdienst

Tijdens het weekend en op weekdagen vanaf 19u00 kan u voor dringende medische hulp terecht bij de arts met wachtdienst op het nummer 0900/10.512 


Grotere kaart weergeven